Viernes, 11, 2015

เมื่อต้องประสบปัญหาด้านสุขภาพของคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างถึงขั้นต้องล้มหมอนนอนเสื่อ กลายเป็นคนป่วยด้วยโรคที่ทำให้ไม่สามารถขยับตัวหรือช่วยเหลือตัวเองได้ การนอนนิ่งๆ ด้วยระยะเวลานานๆ ย่อมเป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยมากขึ้น นอกจากการดูแลรักษาทางการแพทย์แล้ว การเลือกใช้ที่นอนหรือเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะนั้นจะช่วยอาการของผู้ป่วยได้ และการเลือกใช้ที่นอนลมย่อมเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยด้วยคุณสมบัติที่ดี ดังนี้

1.  [...]


Leer m?s...

Publicado por intexstory @ 11:12
Comentarios (0)  | Enviar